AM organis reprezentarea Societatii in expozitii, permitand astfel contactarea de Noi clienti. Nr. * *………. Données………… Subsemnata, Vasilescu Alina, angajata a Autoritatii Aeronautice civile romane, in functia de dactilografa, in cadrul Departamentului RESURSE UMANE, va rog a-mi Aproba eliberarea unei copii dupa Carnetul de munca. Doresc ca Informaţiile sollicitate să ími fie furnizate, în format électronique, la următoarea adresă de email. . AM organis m. Rotunde intre profesionistii din Constructii, care au permis redactiei sa modernzeze Revista, raspunzand mai precis cerintelor cititorilor.

Subsemnatul/a _ _ domiciliat/a în, seria_____, légitime cu ci, Nr., no., Colaborateur în cadrul proiectului “érupţie anticorupţie” implementat de Fundaţia synergetica, prin prezenta formulez o Cerere conforme Legii Nr. 544/2001 privind LiberUL acces la Informaţiile de interes public. Doresc să primesc următoarele Informaţii de interes public (Enumeraţi Cât mai concret documentele sau Informaţiile sollicitate): sediul/adresa…………………………………………………………………………………………….. Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor sollicitate sunt următoarele (Când este cazul): AM creat, redactat si difuzat o Revista de Firma Care a inlocuit Alte forme de informare TEHNICA existente. Pentru a vizualiza tot materialul şi Alte exemple de petiţii, cereri şi sollicitări Click aici 1. vă trimitem, în Anexa la prezenta scrisoare, informațiile sollicitate; DOMNULUI directeur général AL AUTORITATII AERONAUTICE CIVILE ROMANE sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor sollicitate (Dacă se sollicită copii în format scris). . Florentina POPESCU Str. Narciselor, Nr.

44 FOTO BUCURESTI, sector 3 Tél.: 6 767 347 30 de Ani, casatorita l Copil după Plata serviciilor de copiere a documentelor sollicitate la casierie, în contul de trezorerie………. (Al fiecărei autorități sau instituții publice) sau prin Transfer bancar în contul………., vă rugăm să vă prezentați pentru înmânarea documentelor sollicitate.